เลือกเข็มที่่ต้องการจอง

กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนการจอง

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ณ โรงพยาบาลศิริราช

กรุณาอ่านเงื่อนไข
ฉีดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

- ใช้วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีม่วง ฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส


- เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect

- รับจองวันละ 80 คน

- ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Checkup Center) ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1

- ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับการนัดหมาย ไม่รับ walk in


การเปิดรับจอง

- รับจองล่วงหน้าครั้งแรก เป็นการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566


- หลังจากนั้นจะเปิดให้จองเพิ่มครั้งละ 1 สัปดาห์ (9 มกราคม 2566 ถึง 13 มกราคม 2566 และต่อ ๆ ไป)
โดยจะเปิดเพิ่มทุกพฤหัสของสัปดาห์ จนกว่าจะมีการหยุดรับจองในระบบ


เกณฑ์การฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ถึง 5

1. เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว 3 เดือน


2. เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาแล้ว 4 เดือน

3. เข็ม 5 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 4 มาแล้ว 4 เดือน


สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19

- สามารถขอรับการฉีดวัคซีนภายหลังการติดเชื้อแล้ว 3 เดือน


หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ณ วันฉีดวัคซีน

- ผู้ที่จองสำเร็จกรุณาเก็บหลักฐานการจอง เช่น การเก็บภาพหน้าจอที่จองวัคซีนสำเร็จ หรือนำผลการจองใน Siriraj Connect มาแสดงจองคิวรับวัคซีนโควิด-19 แบบระบุวัน/สถานที่

สำหรับการจองเข็ม 1
สำหรับตรวจสอบประวัติการจอง

  วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
  ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ณ โรงพยาบาลศิริราช


  โรงพยาบาลศิริราชได้เปิดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1.ฉีดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
     1. ใช้วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีม่วงฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส
     2. เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect
     3. รับจองวันละ 80 คน
     4. ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น.
     ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Checkup Center) ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1
  2. เปิดรับจองล่วงหน้าครั้งแรก เป็นการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566
  หลังจากนั้นจะเปิดให้จองเพิ่มครั้งละ 1 สัปดาห์ (9 มกราคม 2566 ถึง 13 มกราคม 2566 และต่อ ๆ ไป จนปิดรับจองในระบบ)
  โดยจะเปิดเพิ่มทุกพฤหัสของสัปดาห์ จนกว่าจะมีการหยุดรับจองในระบบที่กำหนด
  3. การฉีดวัคซีนสำหรับเข็ม 3 ถึง 5 เกณฑ์ดังนี้
     1. เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว 3 เดือน
     2. เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาแล้ว 4 เดือน
     3. เข็ม 5 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 4 มาแล้ว 4 เดือน
  4. สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถขอรับการฉีดวัคซีนภายหลังการติดเชื้อแล้ว 3 เดือน
  5. ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับการนัดหมาย ไม่รับ walk in
  6. ขอให้ผู้ที่จองสำเร็จกรุณาเก็บหลักฐานการจองมาแสดง ณ วันฉีดวัคซีนด้วย เช่น การเก็บภาพหน้าจอที่จองวัคซีนสำเร็จ หรือนำผลการจองใน Siriraj Connect มาแสดง


  สามารถเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนได้ตามระบบ QR code หรือใช้แอพพลิเคชั่น Siriraj Connect โดยสามารถเข้าระบบเพื่อจองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.


  ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนตามข้อมูลการฉีดวัคซีน การติดเชื้อของผู้รับวัคซีน โรคประจำตัวของผู้รับวัคซีน และ สถานการณ์ของวัคซีน ณ เวลานั้น ๆ

 1. เลือกสถานที่รับวัคซีนที่ท่านต้องการ
 2. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ และกด "ยืนยัน"
 3. เข้ารับบริการในวัน/เวลาที่ท่านได้จองคิวไว้
 4. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยังจุดยืนยันตัวตน

* หากท่านต้องการเปลี่ยนวัน/เวลา ให้ทำการยกเลิกคิวก่อน และทำการจองคิวใหม่

 1. เข้าไปที่ "ดูคิวของฉัน" ในหน้าหลัก
 2. กด "ยกเลิก" วัน/เวลาที่ต้องการยกเลิก
 3. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"